Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 25. jūlija rīkojums – Jaeger/Eurofound

(lieta F-103/10) 1

Tiesvedības valoda franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 30, 29.01.2011.