Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. júla 2011 – Jaeger/Eurofound

(vec F-103/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 64.