Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 25 juli 2011 – Jaeger mot Eurofound

(Mål F-103/10)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 30, 29/01/2011, s. 64.