Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2012 – ZZ v. Europol

(Věc F-121/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: J.-J. Ghosez, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Europolu neobnovit smlouvu žalobkyně na dobu neurčitou a uložení Europolu, aby zaplatil rozdíl mezi odměnou, kterou by si žalobkyně mohla nárokovat, pokud by zůstala ve službách Europolu, a jakýmkoliv jiným příjmem, který skutečně pobírala ode dne 15. dubna 2012.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí přijaté žalovaným dne 20. prosince 2011, kterým žalovaný informuje žalobkyni, že neobnoví její smlouvu na dobu určitou, která uplyne dne 14. dubna 2012;

uložit žalovanému, aby zaplatil žalobkyni rozdíl mezi jednak odměnou, kterou by si mohla nárokovat, pokud by zůstala ve službách tohoto orgánu, a jednak výší mzdy, odměn, podpory v nezaměstnanosti nebo jakýchkoliv jiných náhradních příjmů, které skutečně pobírala ode dne 15. dubna 2012 namísto odměny, kterou pobírala jako dočasný zaměstnanec;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.