Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 17. oktobrī – ZZ/Eiropols

(lieta F-121/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropola lēmumu nepagarināt uz nenoteiktu laiku prasītājas līgumu un piespriest Eiropolam samaksāt atšķirību starp atlīdzību, kuru prasītāja varētu saņemt, ja viņa būtu saglabājusi savu amatu Eiropolā, un jebkuru citu atlīdzību, ko viņa faktiski ir saņēmusi kopš 2012. gada 15. aprīļa

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētāja 2011. gada 20. decembra lēmumu, ar kuru atbildētājs darīja zināmu prasītājai, ka tas nepagarinās tās līgumu uz noteiktu laiku, kurš beidzās 2012. gada 14. aprīlī;

piespriest atbildētājam samaksāt prasītājai atšķirību, pirmkārt, starp atlīdzību, kuru prasītāja varētu saņemt, ja viņa būtu saglabājusi savu amatu šajā iestādē un, otrkārt, to atalgojuma apmēru, honorārus, bezdarba pabalstu vai jebkuru citu pabalstu, ko viņa faktiski ir saņēmusi kopš 2012. gada 15. aprīļa, tās atlīdzības vietā, ko viņa saņēma kā pagaidu darbiniece;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.