Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 24 май 2012 г. — Alionescu/Комисия

(Дело F-91/11)

(Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Решение за удължаване на срока за записване — Липса на административна жалба — Явна недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Белгия) (представител: адв. M. Stănculescu)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Жалба за отмяна на решението на EPSO да удължи с шест часа срока за подаване на кандидатури за конкурса на общо основание EPSO/AD/206-207/11

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Alionescu понася направените от него съдебни разноски.