Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 24. května 2012 – Alionescu v. Komise

(Věc F-91/11)1

„Veřejná služba – Přijímání zaměstnanců – Otevřené výběrové řízení – Rozhodnutí o prosloužení lhůty pro zápis – Neexistence stížnosti – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgie) (zástupce: M. Stănculescu, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO o šestihodinovém prodloužení lhůty k podání žádostí o pracovní místo v rámci otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/206-207/11.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

C.-C. Alionescu ponese vlastní náklady řízení.

____________