Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 24. maj 2012 – Alionescu mod Kommissionen

(Sag F-91/11)

(Personalesag – ansættelse – almindelig udvælgelsesprøve – afgørelse om at forlænge tilmeldingsfristen – ingen klage – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgien) (ved advokat M. Stănculescu)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af EPSO’s afgørelse om at forlænge fristen for indgivelse af ansøgningerne i forbindelse med den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/206-207/11med seks timer.

Konklusion

Sagen afvises.

Ciprian-Calin Alionescu bærer sine egne omkostninger.