Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimene koja esimehe 24. mai 2012. aasta määrus – Alionescu versus komisjon

(kohtuasi F-91/11)

(Avalik teenistus – Töölevõtmine – Avalik konkurss – Otsus pikendada konkursile registreerimise tähtaega – Halduskaebuse puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgia) (esindaja: advokaat M. Stănculescu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada EPSO otsus pikendada kuue tunni võrra tähtaega avalikule konkursile EPSO/AD/206-207/11 registreerimiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Alionescu kohtukulud tema enda kanda.