Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 24 mai 2012 – Alionescu/Comisia

(Cauza F-91/11)

(Funcție publică – Recrutare – Concurs general – Decizie de prelungire a termenului de înscriere – Lipsa reclamației – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Ciprian-Călin Alionescu (Etterbeek, Belgia) (reprezentant: M. Stănculescu, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei EPSO de a prelungi cu șase ore termenul pentru depunerea candidaturilor în cadrul concursului general EPSO/AD/206-207/11

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Alionescu suportă propriile cheltuieli de judecată.