Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 24. mája 2012 – Alionescu/Komisia

(vec F-91/11)

(Verejná služba – Prijímanie do zamestnania – Všeobecné výberové konanie – Rozhodnutie o predĺžení lehoty na zápis – Nepodanie sťažnosti – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: M. Stănculescu, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO o predĺžení lehoty na podanie prihlášok na všeobecné výberové konanie EPSO/AD/206-207/11 o šesť hodín

Výrok

1.    Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Alionescu znáša svoje vlastné trovy konania.