Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne prvi 24. maja 2012 – Alionescu proti Komisiji

(Zadeva F-91/11)

(Javni uslužbenci – Zaposlovanje – Javni natečaj – Odločba o podaljšanju roka za prijavo – Neobstoj pritožbe – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgija) (zastopnik: M. Stănculescu, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe EPSO o šesturnem podaljšanju roka za vložitev kandidatur v okviru javnega natečaja EPSO/AD/206-207/11.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    C. Alionescu nosi svoje stroške.