Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 24 maj 2012 – Alionescu mot kommissionen

(Mål F-91/11)

(Personalmål – Rekrytering – Allmänt uttagningsprov – Beslut att förlänga anmälningsfristen – Avsaknad av klagomål – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgien) (ombud: advokaten M. Stănculescu)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att med sex timmar förlänga fristen för anmälan till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/206-207/11.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Ciprian-Calin Alionescu ska ersätta rättegångskostnaderna.