Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 – Bowles, Larue a Whitehead v. ECB

(Věc F-114/10)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Obecná úprava platů – Metoda výpočtu – Předběžné údaje – Hospodářská a finanční krize – Zvláštní okolnosti – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Výplatní páska – Předběžný akt“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Bowles, Emmanuel Larue a Sarah Whitehead. (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: E. Carlini a M. López Torres, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení výplatních pásek žalobců za leden 2010 a následující měsíce v rozsahu, v němž se v nich uplatňuje zvýšení platů o 2 % v důsledku provedení úpravy platů pro rok 2010, jakož i náhrada majetkové újmy, kterou utrpěli žalobci

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské centrální banky o zvýšení platů C. Bowlese, E. Larueho a S. Whitehead o 2 % od 1. ledna 2010, jak bylo uvedeno na jejich výplatních páskách za měsíc leden a následující měsíce, se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská centrální banka ponese všechny náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 55, 19.2.2011, s. 37.