Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 29. september 2011 – Bowles, Larue og Whitehead mod ECB

(Sag F-114/10) 1

(Personalesag – ansatte ved ECB – almindelig tilpasning af vederlagene – beregningsmetode – foreløbige data – finansiel og økonomisk krise – særlige omstændigheder – bebyrdende akt – lønseddel – foreløbig akt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Carlos Bowles, Emmanuel Larue og Sarah Whitehead. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved E. Carlini og M. López Torres, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler for januar 2010 og efterfølgende måneder, for så vidt som der i disse anvendes en lønstigning på 2% som følge af tilpasningen af vederlagene for 2010, samt påstand om erstatning for det af sagsøgerne lidte økonomiske tab.

Konklusion

Den Europæiske Centralbanks afgørelser om at forhøje vederlagene til Carlos Bowles, Emmanuel Larue og Sarah Whitehead med 2% fra den 1. januar 2010, hvilke afgørelser er indeholdt i deres lønsedler for januar måned 2010, annulleres.

I øvrigt frifindes Centralbanken.

Den Europæiske Centralbank betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 55 af 19.2.2011. s. 37.