Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus –Bowles, Larue ja Whitehead versus EKP

(kohtuasi F-114/10)1

(Avalik teenistus – EKP personal – Üldine töötasude kohandamine – Arvutusmeetod – Esialgsed andmed – Majandus-ja rahanduskriis – Erakorralised asjaolud – Isikut kahjustav meede – Palgateatis – Esialgne meede)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Carlos Bowles, Emmanuel Larue ja Sarah Whitehead (Frankfurt am Main) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: E. Carlini ja M. López Torres, advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada hagejate 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude palgateatised, sest neis kohaldatakse töötasude 2010. aasta kohandamise järel 2% palgatõusu; hagejatele tekitatud varalise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Keskpanga otsused tõsta Carlos Bowlesi, Emmanuel Larue’ ja Sarah Whiteheadi palka 2% võrra alates 1. jaanuarist 2010, nagu on näha nende 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude palgateatistest.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________

1     ELT C 55, 19.2.2011, lk 37.