Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete – Bowles, Larue és Whitehead kontra EKB

(F-114/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Általános illetménykiigazítás – A számítás módja – Ideiglenes adatok – Gazdasági és pénzügyi válság – Egyedi körülmények – Sérelmet okozó aktus – Illetményelszámolás – Ideiglenes aktus)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Bowles, Emmanuel Larue és Sarah Whitehead. (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: E. Carlini és M. López Torres meghatalmazottak és B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperesek 2010. januári és azt követő illetményelszámolásainak megsemmisítése iránti kérelem annyiban, amennyiben azok a 2010-re vonatkozó illetménykiigazítást követően 2%-os illetményemelést tartalmaznak, valamint a felpereseket ért vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Központi Bank azon határozatait, amelyek 2010. január 1-jétől 2%-kal megemelték C. Bowles, E. Larue és S. Whitehead díjazását, és amelyekről a 2010. január és azt követő hónapokra vonatkozó illetményelszámolások tanúskodnak.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Központi Bank viseli az összes költséget.

____________

1 HL C 55., 2011.2.19., 37. o.