Language of document :

2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bowles, Larue ir Whitehead prieš ECB

(Byla F-114/10)1

(Viešoji tarnyba – ECB darbuotojai – Bendras darbo užmokesčių tikslinimas – Apskaičiavimo metodas – Preliminarūs duomenys – Ekonominė ir finansinė krizė – Ypatingos aplinkybės – Asmens nenaudai priimtas aktas – Darbo užmokesčio lapelis – Preliminarus aktas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Carlos Bowles, Emmanuel Larue ir Sarah Whitehead (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujami advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos centrinis bankas, atstovaujamas E. Carlini ir M. López Torres bei advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovų 2010 m. sausio ir tolimesnių mėnesių darbo užmokesčio lapelius tiek, kiek juose taikomas darbo užmokesčio padidinimas 2 % po to, kai buvo patikslinti darbo užmokesčiai už 2010 m. ir kompensuoti ieškovų patirtą turtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti Europos Centrinio Banko sprendimus nuo 2010 m. sausio 1 d. 2 % padidinti C. Bowles, E. Larue ir S. Whitehead darbo užmokesčius, atsispindinčius jų darbo užmokesčio lapeliuose už 2010 m. sausio ir tolimesnius mėnesius.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos centrinis bankas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 55, 2011 2 19, p. 37.