Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums – Bowles, Larue un Whitehead/ECB

(lieta F-114/10) 1

Civildienests – ECB personāls – Vispārējā algu pielāgošana – Aprēķina metode – Pagaidu dati – Ekonomiska un finanšu krīze – Īpašie apstākļi – Nelabvēlīgs akts – Paziņojums par algu – Pagaidu tiesību akts

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Bowles, Emmanuel Larue un Sarah Whitehead (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji E. Carlini un M. López Torres, un B. Wägenbaur, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju algu par 2010. gada janvāri un turpmākajiem mēnešiem daļā, kurā veikta algas palielināšana par 2 %, īstenojot 2010. gada algu pielāgošanu, kā arī kompensēt prasītājiem nodarītos materiālos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Centrālās bankas lēmumus par C. Bowles, E. Larue un S. Whitehead algu palielināšanu par 2 % no 2010. gada 1. janvāra, kas ir konstatēts paziņojumos par viņu algu par 2010. gada janvāri un turpmākajiem mēnešiem;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Centrālā banka atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 55, 19.02.2011, 37. lpp.