Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 1. února 2012 – Bancale a Buccheri v. Komise

(Věc F-123/10)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Vnitřní výběrová řízení – Podmínky připuštění – Odborná praxe nabytá po získání diplomu – Diplom – Kvalifikace dosažená před získáním diplomu – Odpovídající úroveň“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgie) a Roberto Buccheri (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise COM/INT/OLAF/09/AD8 a COM/INT/OLAF/09/AD10 o nepřipuštění žalobců k výběrovému řízení.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Giovanni Bancale a Roberto Buccheri ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí.

____________

1 Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 67.