Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 1. februar 2012 – Bancale og Buccheri mod Kommissionen

(Sag F-123/10) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – interne udvælgelsesprøver – adgangsbetingelser – erhvervserfaring efter opnåelsen af uddannelsesbevis – uddannelsesbevis – kvalifikationer opnået før opnåelsen af uddannelsesbevis – ækvivalens)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgien) og Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøverne COM/INT/OLAF/09/AD8 og COM/INT/OLAF/09/AD10 trufne afgørelser om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøven.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giovanni Bancale og Roberto Buccheri betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 30 af 29.1.2011, s. 67.