Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.2.2012 – Bancale ja Buccheri v. komissio

(Asia F-123/10)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Sisäiset kilpailut – Osallistumisedellytykset – Tutkintotodistuksen saamisen jälkeen hankittu työkokemus – Tutkintotodistus – Ennen tutkintotodistuksen saamista hankittu pätevyys – Vastaavuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) ja Roberto Buccheri (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kilpailujen COM/INT/OLAF/09/AD8 ja COM/INT/OLAF/09/AD10 valintalautakunnan tekemien päätösten, joilla kantajia ei ole hyväksytty kilpailuun, kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Giovanni Bancale ja Roberto Buccheri vastaavat kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 30, 29.1.2011, s. 67.