Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. február 1-jei ítélete – Bancale és Buccheri kontra Bizottság

(F-123/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Belső versenyvizsgák – Vizsgára bocsátási feltételek – Az oklevél megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalat – Oklevél – Az oklevél megszerzését megelőzően szerzett képesítések – Egyenértékűség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgium) és Roberto Buccheri (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Eggers és P. Pecho meghatalmazottak, később B. Eggers)

Az ügy tárgya

A COM/INT/OLAF/09/AD8 és COM/INT/OLAF/09/AD10 versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatainak megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben megtagadta a felperesek vizsgára bocsátását.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

G. Bancale és R. Buccheri viseli az összes költséget.

____________

1 HL C 30., 2011.1.29., 67. o.