Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 1 februari 2012 – Bancale en Buccheri / Commissie

(Zaak F-123/10)1

(Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Interne vergelijkende onderzoeken – Toelatingsvoorwaarden – Na behalen van diploma opgedane beroepservaring – Diploma – Kundigheden verworven vóór behalen van diploma – Gelijkwaardigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giovanni Bancale (Waterloo, België) en Roberto Buccheri (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens B. Eggers, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten van de jury van de vergelijkende onderzoeken COM/INT/OLAF/09/AD8 en COM/INT/OLAF/09/AD10 om verzoekers niet tot het vergelijkend onderzoek toe te laten

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bancale en Buccheri zullen alle kosten dragen.

____________

1 PB C 30 van 29/01/2011, blz. 67.