Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 1 februarie 2012 – Bancale și Buccheri/Comisia

(Cauza F-123/10)1

(Funcție publică – Agenți temporari – Concursuri interne – Condiții de admitere – Experiență profesională dobândită după obținerea diplomei – Diplomă – Calificări obținute după obținerea diplomei – Echivalență)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) și Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor comisiei de evaluare a concursurilor COM/INT/OLAF/09/AD8 și COM/INT/OLAF/09/AD10 de a nu îi admite pe reclamanți la concurs

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îi obligă pe domnii Bancale și Buccheri la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 30, 29.1.2011, p. 67