Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 1 februari 2012 – Bancale och Buccheri mot kommissionen

(Mål F-123/10)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställda – Internt uttagningsprov – Villkor för tillträde – Yrkeserfarenhet som erhållits efter examen – Examensbevis – Kvalifikationer som uppnåtts före examen – Likvärdighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgien) och Roberto Buccheri (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten från uttagningskommittén i uttagningsproven COM/INT/OLAF/09/AD8 och COM/INT/OLAF/09/AD10 att inte ge sökandena tillträde till uttagningsprovet.

Domslut

Talan ogillas.

Giovanni Bancale och Roberto Buccheri ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 30, 29.1.2011, s. 67.