Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 23. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-123/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu noraidīt prasītājas lūgumu, lai tās līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgums tiktu pārkvalificēts par pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2012. gada 4. janvāra lēmumu noraidīt prasītājas lūgumu pārkvalificēt viņas līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu par pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņas 2012. gada 12. jūlija sūdzība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.