Language of document :

Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2011 – ΖΖ κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-128/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής: ΕΤΕπ

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Πρώτον, ακύρωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των αποφάσεων της ΕΤΕπ σχετικά με τη διοικητική διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αποδόσεων του προσφεύγοντος για το έτος 2010. Δεύτερον, ακύρωση της αποφάσεως με την οποία ο πρόεδρος της ΕΤΕπ αρνήθηκε την κίνηση της συμβιβαστικής διαδικασίας κατά το άρθρο 41 του κανονισμού προσωπικού. Τρίτον, ακύρωση της εκθέσεως αξιολογήσεως του προσφεύγοντος για το έτος 2010, κατά το μέρος που δεν του αποδόθηκε ο βαθμός «εξαιρετική απόδοση» ή «πολύ καλή απόδοση» και δεν προτάθηκε για προαγωγή στην ομάδα καθηκόντων D. Τέλος, αίτημα για καταδίκη της ΕΤΕπ σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας και χρηματική αποζημίωση της ηθικής βλάβης που φέρεται ότι υπέστη ο προσφεύγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Ιουλίου 2011, με το οποίο «η γραμματεία» του τμήματος προσφυγών, κατά το άρθρο 22 του κανονισμού προσωπικού και κατά το Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks της 25ης Μαρτίου 2010, ενημέρωσε τον προσφεύγοντα ότι ουδέποτε υπέβαλε στο «τμήμα» αντίγραφο της προσφυγής του κατά της εκθέσεως αξιολογήσεως για το 2010· το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Αυγούστου 2011 με το οποίο η ίδια «γραμματεία» ενημέρωσε τον προσφεύγοντα ότι η επιτροπή προσφυγών είχε την πρόθεση να δεχθεί σε ακρόαση τα μέρη μόνο επί του ζητήματος του παραδεκτού της προσφυγής, καθώς και την απόφαση της 27.09.11, με την οποία το «τμήμα» σημείωσε την παραίτηση του προσφεύγοντος·

να ακυρώσει το Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks της 25ης Μαρτίου 2011 και το σημείωμα CD/Pres/2011-35 της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 με το οποίο, αφού δηλωνόταν ότι καταργείτο με το προαναφερθέν «Note to Staff ...», ο πρόεδρος της ΕΤΕπ αρνήθηκε να κινήσει τη συμβιβαστική διαδικασία κατά το άρθρο 41 του κανονισμού προσωπικού, αίτημα που είχε υποβάλει ο προσφεύγων με το σημείωμα της 2ας Αυγούστου 2011 και με ηλεκτρονικό μήνυμα της 2ας Σεπτεμβρίου 2011·

να ακυρώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες της διευθύνσεως Ανθρώπινου Δυναμικού που περιλαμβάνονται στο σημείωμα 698 RH/P&O/2010-0265 της 20ής Δεκεμβρίου 2010 και στις «Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise», αντιστοίχως, (στο σημείο 12.1), που προβλέπουν ότι η τελική κρίση πρέπει να αποδίδεται με μία έκφραση, αλλά δεν ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθεί ο αξιολογητής προκειμένου να θεωρήσει μία απόδοση ως «εξαιρετική, υπερβαίνουσα τις προσδοκίες» ή «πολύ καλή» ή «ανταποκρινόμενη σε όλες τις προσδοκίες»· ούτε τα κριτήρια προκειμένου να θεωρηθεί μία απόδοση ως «ανταποκρινόμενη στην πλειονότητα των προσδοκιών με τομείς που απαιτούν πάντως βελτιώσεις» ή «ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες»·

να ακυρώσει στο σύνολό της την έκθεση αξιολογήσεως για το 2010, τόσο κατά το μέρος της αξιολογήσεως όσο και κατά το μέρος με το οποίο δεν συνοψίζεται η απόδοση του προσφεύγοντος ως «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» και δεν προτείνει τον προσφεύγοντα για προαγωγή στην ομάδα καθηκόντων D, καθώς και κατά το μέρος με το οποίο ορίζει τους στόχους για το έτος 2011·

να ακυρώσει κάθε συναφή, παρεπόμενη και προηγηθείσα πράξη, περιλαμβανομένων ασφαλώς των προαγωγών σύμφωνα με το σημείωμα «2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» του διευθυντή της διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού, του Απριλίου 2011, δεδομένου ότι, στηριζόμενη στην κρίση που εξέφρασαν οι ιεραρχικώς προϊστάμενοι του προσφεύγοντος, η ΕΤΕπ παρέλειψε να λάβει υπόψη τον προσφεύγοντα ως προς το ζήτημα της «προαγωγής από την ομάδα καθηκόντων E στην ομάδα καθηκόντων D»·

να υποχρεώσει την καθής σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.