Language of document :

Tožba, vložena 2. decembra 2011 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-128/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: EIB

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti sporočil elektronske pošte in sklepov EIB glede upravnega postopka v okviru ocenjevanja uspešnosti tožeče stranke med letom 2010. Drugič, razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je predsednik EIB zavrnil uvedbo postopka poravnave na podlagi člena 41 kadrovskih predpisov. Tretjič, razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za leto 2010, v delu, v katerem je ne oceni z „exceptional performance“ oziroma „very good performance“ in je ne predlaga za napredovanje v funkcijo D. Nazadnje, naložitev EIB plačila nadomestila nepremoženjske in premoženjske škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti elektronskega sporočila z dne 4. julija 2011, s katerim je „tajništvo“ odbora za pritožbe na podlagi člena 22 kadrovskih predpisov in na podlagi Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks z dne 25. marca 2010, tožečo stranko obvestilo, da naj odboru nikoli ne bi izročilo kopije svoje tožbe zoper poročilo o delu za leto 2010; elektronskega sporočila z dne 12. avgusta 2011, s katerim je isto „tajništvo“ tožečo stranko obvestilo, da je odbor za pritožbe nameraval zaslišati stranke glede enega samega vprašanja o dopustnosti sklepa z dne 27. septembra 2011, s katerim je „odbor“ vzel na znanje odpoved tožeče stranke;

razglasitev ničnosti Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks z dne 25. marca 2011 in dopisa CD/Pres/2011-35 z dne 6. septembra 2011 s katerim je ob potrditvi, da naj bi bila razveljavljena s preklicom „Note to Staff … “, je predsednik EIB zavrnil uvedbo postopka poravnave na podlagi člena 41 kadrovskih predpisov, katerega uvedbo je zahtevala tožeča stranka z dopisom z dne 2. avgusta 2011 in urgirala z elektronsko pošto z dne 2. septembra 2011;

razglasitev ničnosti smernic, ki jih je vzpostavila direkcija HR z dopisom 698 RH/P&O/2010 0265 z dne 20. decembra 2010 ter ustrezne „Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise“, tudi v delu, v katerem (točka 12.1) je določeno, da bi moralo biti končno mnenje izraženo z besedno zvezo, vendar pa ne vzpostavljajo meril, ki jih mora ocenjevalec upoštevati, da se delovni rezultati štejejo za „exceptionnelle dépassant les attentes“; oziroma „très bonne“; ali pa „répondant à toutes les attentes“; vendar niti takrat, ko „répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations“, ali pa v primeru „ne répondant pas aux attentes“;

v celoti razglasi za nično poročilo o delu za leto 2010, to je bodisi v ocenjevalnem delu, v katerem ga ne povzema kot „exceptional performance“ ali „very good performance“ in tožeče stranke ne predlaga za napredovanje v funkcijo D, in v delu, v katerem določa cilje za leto 2011;

razglasi za nične vse povezane akte, iz tega izhajajoče in domnevne akte, med katerimi so zagotovo vključena napredovanja, med katerimi je zaznamba „2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles“ direktorja HR iz aprila 2011 glede na to, da v luči izražene ocene in ker se danes izpodbija, EIB ni upoštevala tožeče stranke v točki „Promotions from Function E to D“;

toženi stranki naj se naloži plačilo iz tega izhajajoče materialne in nematerialne škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.