Language of document :

Žaloba podaná dne 9. srpna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-76/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, ve kterém se má za to, že žalobce nesplňuje podmínky výzvy k vyjádření zájmu CAST2010 a kterým se zamítá žádost o přijetí do pracovního poměru, předložená PMO, pro pomocného smluvního zaměstnance.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 8. listopadu 2012, ve kterém se má za to, že žalobce nesplňuje podmínky výzvy k vyjádření zájmu CAST2010 a o odmítnutí nabídnout mu uzavření smlouvy pro pomocného smluvního zaměstnance funkční skupiny III (GFIII) na dobu neurčitou;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.