Language of document :

9. augustil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-76/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, milles leitakse, et hageja ei vasta konkursikutse CAST/02/2010 tingimustele ning lükatakse tagasi individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) esitatud taotlus hageja töölevõtmiseks lepingulise töötajana.

Hageja nõuded

Tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 8. novembri 2012. aasta otsus, milles leitakse, et hageja ei vasta konkursikutse CAST2010 tingimustele ning millega võetakse hagejalt võimalus nõustuda pakkumisega sõlmida tähtajatu tööleping tegevusüksuse III (GFIII) lepingulise töötajana;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.