Language of document :

Kanne 9.8.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-76/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jossa katsotaan, ettei kantaja täytä hakuilmoituksen CAST/02/2010 osallistumisedellytyksiä ja hylätään PMO:n esittämä pyyntö ottaa kantaja palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 8.11.2012 tekemä se päätös on kumottava, jolla katsottiin, ettei kantaja täytä hakuilmoituksen CAST2010 osallistumisedellytyksiä, ja jolla evättiin kantajalta mahdollisuus hyväksyä tehtäväryhmän III (GFIII) sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta koskeva tarjous,

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.