Language of document :

Tužba podnesena 9. kolovoza 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-76/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: D. Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici)

Tuženik: Komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom je utvrđeno da tužitelj ne može biti izabran po pozivu za podnošenje prijava CAST/02/2010 i kojom je odbijen zahtjev za sklapanje ugovora o radu s ugovornim djelatnikom koji je podnio PMO.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

Poništiti odluku tijela ovlaštenog za zaključivanje ugovora o radu (AHCC) od 8. studenoga 2012. kojom je utvrđeno da tužitelj ne može biti izabran po pozivu za podnošenje prijava CAST2010 i kojom mu je uskraćena ponuda za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s ugovornim djelatnikom funkcijske grupe III (GFIII);

Naložiti Komisiji snošenje troškova.