Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 9. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-76/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas un J.-N. Louis, avocats)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu uzskatīt, ka prasītājs nav pielaižams uzaicinājumam izteikt ieinteresētību CAST/02/2010, un noraidīt PMO lūgumu pieņemt darbā saskaņā ar līgumdarbinieka līgumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2012. gada 8. novembra lēmumu uzskatīt, ka prasītājs nav pielaižams uzaicinājumam izteikt ieinteresētību CAST/02/2010, un atteikt viņam izteikto piedāvājumu slēgt līgumdarbinieka darba līgumu III funkciju grupā (GFIII) uz nenoteiktu laiku;

piespriest Komisija atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.