Language of document :

Acțiune introdusă la 9 august 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-76/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas și J.-N. Louis, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care s-a considerat că reclamantul nu este eligibil în cadrul invitației de exprimare a interesului CAST/02/2010 și prin care s-a respins cererea de recrutare formulată de PMO pentru un post de agent contractual.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă din 8 noiembrie 2012 prin care s-a considerat că reclamantul nu este eligibil în cadrul invitației de exprimare a interesului CAST2010 și prin care i s-a refuzat oferirea unui contract de agent contractual din grupa de funcții III (GFIII) pe durată nedeterminată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.