Language of document :

Tožba, vložena 9. avgusta 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-76/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: D. Abreu Caldas in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero se ugotavlja, da tožeča stranka ni primerna za izbor na razpisu CAST/02/2010, in zavrača predlog PMO za zaposlitev tožeče stranke s pogodbo za pogodbenega uslužbenca.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 8. novembra 2012, s katero se ugotavlja, da tožeča stranka ni primerna za izbor na razpisu CAST2010, in zavrne ponudba pogodbe za pogodbenega uslužbenca funkcionalne skupine III (GFIII) za nedoločen čas, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.