Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. září 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-31/13)

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby prodloužené o desetidenní lhůtu z důvodu vzdálenosti – Žaloba podaná dopisem v deseti následujících dnech – Neexistence totožnosti mezi žalobami – Opožděné podání žaloby“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropské unie

Předmět věci

Návrh na zrušení zamítnutí žádosti žalobce o vyplacení náhrady za škodu, která mu byla způsobena při přeřazení z delegace Komise v Luandě do sídla Komise v Bruselu a v návaznosti na toto přeřazení.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.