Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-31/13)

(Javna služba – Članak 34. stavak 1. i 6. poslovnika – Tužba podnesena putem telefaksa u roku za tužbu uvećanom za rok od deset dana zbog udaljenosti – Tužba dostavljena putem pošte u idućih deset dana – Nedostatak istovjetnosti između jednog i drugog – Nepravovremenost tužbe)

Jezik postupka:talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Talijanska Republika) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja kojim traži isplatu naknade štete zbog štete pretrpljene uslijed i nakon njegovog premještaja iz delegacije Komisije u Luandi u sjedište Komisije u Bruxellesu.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

M. Marcuccio snosit će vlastite troškove.