Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-31/13)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Termiņā prasības celšanai, kas, pamatojoties uz attālumu, palielināts par desmit dienām, pa faksu nosūtīts prasības pieteikums – Prasības pieteikums, kas nosūtīts par pastu desmit nākamo dienu laikā – Pirmā un otrā neidentiskums – Novēlota prasība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt atteikumu apmierināt prasītāja lūgumu izmaksāt viņam zaudējumu atlīdzību par kaitējumu, ko tas ir cietis viņa pārcelšanas amatā no Komisijas delegācijas Luandā uz Komisijas atrašanās vietu Briselē dēļ un rezultātā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.