Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 septembrie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-31/13)

[Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii majorat cu termenul pentru considerente de distanță de zece zile – Cerere depusă prin poștă în cele zece zile următoare – Lipsa identității între una și cealaltă – Tardivitate a acțiunii]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere de anulare a respingerii cererii reclamantului prin care solicită plata de daune interese pentru prejudiciul pe care l-ar fi suferit cu ocazia și ca urmare a schimbării repartizării sale de la Delegația Comisiei din Luanda la sediul Comisiei din Bruxelles

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.