Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. septembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-31/13)

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby predĺženej o desaťdňovú lehotu z dôvodu vzdialenosti – Žaloba podaná listom v desiatich nasledujúcich dňoch – Absencia zhody medzi nimi – Omeškanie žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie zamietnutia návrhu žalobcu, ktorým žiadal o náhradu škody za ujmu, ktorá mu vznikla pri premiestnení zastúpenia Komisie v Luande do sídla Komisie v Bruseli

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Marcuccio znáša vlastné trovy konania.