Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.9.2013 – Gheysens v. neuvosto

(Asia F-83/08)1

(Henkilöstö – Ylimääräiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottamisen ehdot – Tehtäväryhmä – Tehtävät ja niitä vastaavat tehtäväryhmät – Työskentelyn kesto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, sitten S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, sitten M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota neuvoston päätös kantajan palvelukseen ottamisen ehdoista siltä osin kuin siinä on rajoitettu sopimuksen kesto kahteen vuoteen ja sijoitettu hänet tehtäväryhmään III, palkkaluokkaan 11, palkkatasolle 1 sekä todeta, että yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 88 artikla on lainvastainen, koska siinä hyväksytään peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset yleisen kolmen vuoden rajoituksen puitteissa.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin neuvoston päätös Johan Gheysensin palvelukseen ottamisesta kumotaan siltä osin kuin siinä sijoitetaan hänet tehtäväryhmään III.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Johan Gheysensin oikeudenkäyntikuluista.

Johan Gheysens vastaa neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 313, 6.12.2008, s. 59.