Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete – Gheysens kontra Tanács

(F-83/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Alkalmazási feltételek – Feladatcsoport – A feladatok típusai és a feladatcsoportok közötti megfelelés – Az alkalmazás időtartama)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johan Gheysens (Malines, Belgium) (képviselők: kezdetben S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal, később S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Bauer és K. Zieleśkiewicz, később M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes alkalmazásának feltételeit megállapító tanácsi határozat megsemmisítése annyiban, amennyiben az a szerződés tartamát két évre korlátozza, a besorolását pedig a III. feladatcsoport 11. besorolási fokozata 1. fizetési osztályában határozza meg, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 88. cikke jogellenességének megállapítása, amely a határozott idejű szerződések meghosszabbítását legfeljebb összesen három évre engedi meg

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsa által hozott, J. Gheysens alkalmazásának feltételeit megállapító határozatot megsemmisíti annyiban, amennyiben az J. Gheysens besorolását a III. feladatcsoportban határozza meg.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni a J. Gheysens részéről felmerült költségek háromnegyedét.

J. Gheysens maga viseli saját költségeinek egynegyedét.

____________

1 HL C 313., 2008.12.6., 59. o.