Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 september 2013 – Gheysens / Raad

(Zaak F-83/08)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant voor hulptaken – Aanstellingsvoorwaarden – Functiegroep – Overeenstemming tussen standaardtaken en functiegroepen – Aanstellingsduur)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Johan Gheysens (Mechelen, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, vervolgens S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, vervolgens M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Raad houdende vaststelling van verzoekers aanstellingsvoorwaarden, voor zover daarbij de duur van de overeenkomst wordt beperkt tot twee jaar en hij wordt ingedeeld in functiegroep III, rang 11, salaristrap 1, alsmede onwettigheid van artikel 88 van de RAP voor zover daarbij wordt toegestaan dat voor maximaal drie jaar opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten

Dictum

Het besluit van de Raad van de Europese Unie tot aanstelling van Gheysens wordt nietig verklaard, voor zover hij daarbij wordt ingedeeld in de functiegroep III.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in drie vierde van de kosten van Gheysens.

Gheysens draagt één vierde van zijn eigen kosten.

____________

1     PB C 313 van 06.12.2008, blz. 59.