Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 19 septembrie 2013 – Gheysens/Consiliul

(Cauza F-83/08)1

(Funcție publică – Agent contractual auxiliar – Condiții de angajare – Grupa de funcții – Corespondență între tipurile de sarcini și grupele de funcții – Durata angajării)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, ulterior S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Bauer și K. Zieleśkiewicz, ulterior M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Consiliului de stabilire a condițiilor de angajare a reclamantului, în măsura în care aceasta limitează durata contractului său la doi ani și îl încadrează în grupa de funcții III gradul 11 treapta 1, precum și constatarea nelegalității articolului 88 din RAA, în măsura în care admite succesiunea contractelor cu durată determinată până la limita totală de trei ani

Dispozitivul hotărârii

Anulează decizia Consiliului Uniunii Europene de angajare a domnului Gheysens, în măsura în care prin aceasta se stabilește încadrarea sa în grupa de funcții III.

Respinge în rest acțiunea.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte trei pătrimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Gheysens.

Domnul Gheysens suportă o pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 313, 6.12.2008, p. 59.