Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 september 2013 – Gheysens mot rådet

(Mål F-83/08)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd för övriga uppgifter – Anställningsvillkor – Funktionsgrupp – Överensstämmelse mellan arbetsuppgifter och funktionsgrupper – Anställningens varaktighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Johan Gheysens (Malines, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och K. Zieleśkiewicz, därefter M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut om fastställelse av sökandens anställningsvillkor, i det att det däri föreskrivs att anställningen är tidsbegränsad till två år och att sökanden placeras i tjänstegrupp III, lönegrad 11, löneklass 1, samt fastställelse av att artikel 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda är rättsstridig i den del på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal tillåts såvida den totala anställningstiden inte överstiger tre år.

Domslut

Beslutet från Europeiska unionens råd om anställning av Johan Gheysens ogiltigförklaras i den del det fastställs att han ska placeras i tjänstegrupp III.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Johan Gheysens rättegångskostnader.

Johan Gheysens ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 313, 6.12.2008, s. 59.