Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. septembri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-99/11)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Saamata jäänud töötasu maksmine – Põhjendatud huvi – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus ajavahemiku 1. juunist 2005 kuni 31. juuli 2010 eest maksmata jäänud töötasu saamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 25, 28.1.2012, lk 67.