Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.9.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-99/11)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Saamatta jääneen palkan maksaminen – Oikeussuojan tarve – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan komission sellaisen implisiittisen päätöksen kumoamista, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että hänelle maksetaan 1.6.2005-31.7.2010 väliseltä ajalta saamatta jäänyt palkka

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 67.