Language of document :

Tužba od 4. rujna 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-82/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o prijenosu mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije u kojoj su primijenjene nove opće odredbe za provedbu (DGE) članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o službenicima.

Tužbeni zahtjev tužitelja

proglasiti nezakonitim članak 9. općih odredbi za provedbu članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku;poništiti odluku o prijenosu mirovinskih prava tužitelja na temelju mjerila navedenih u općim odredbama za provedbu članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku od 3. ožujka 2011.;naložiti Komisiji snošenje troškova.