Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-82/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok žalobcu do dôchodkového režimu Únie podľa nových všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku je protiprávny,zrušiť rozhodnutie o prevode práv na dôchodok žalobcu na základe parametrov stanovených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.